603-991-450

Istnieje możliwość przyjęcia pacjentów w nagłych przypadkach i z bólem również w dni świąteczne i wolne od pracy. Kontakt telefoniczny 7 dni w tygodniu.

Wybrane publikacje: 

1. Application of three dimensional printing in dentistry. Lukasz Zadrozny, Paweł Pirog, Jakub Jaroszewicz, Barbara Ostrowska, Leopold Wagner, Wojciech Swieszkowski, przyjęte do druku w Polish Journal of Environmental Studies 

2. Three dimensional quality evaluation of root canals cold obturation techniques. Łukasz Zadrożny, Małgorzata Ponto – Wolska, Jakub Jaroszewicz, Karol Szlaząk, Leopold Wagner, Wojciech Święszkowski, przyjęte do druku w Polish Journal of Environmental Studies 

3. Wykonanie i zastosowanie prac z kompozytów technicznych na implantach stomatologicznych, Łukasz Zadrożny, Leopold Wagner, Implants International Magazine of Oral Implantology, wydanie polskie, 2015,3, 12-19 

4. Podniesienie zatoki szczękowej, alternatywa dla dostępu osteotomowego– opis przypadku, Jakub Bebak, Łukasz Zadrożny, Implants International Magazine of Oral Implantology, wydanie polskie, 2015,1, 6-10 

5. Implantacja natychmiastowa i kształtowanie estetyki różowo-białej– opis przypadku, Łukasz Zadrożny, Cosmetic International Magazine of Esthetic Medicine and Dentistry, wydanie polskie, 2014,3, 24-28 

6. Evaluation of Optical Density of Selected Glass Fiber Posts- Experimental Study. Małgorzata Ponto-Wolska, Leopold Wagner, Danuta Bukowska, Łukasz Zadrożny, Polish Journal of Environmental Studies 12/2014; 23(No 5A (2014)):30-33 

7. Apllication of microtomography in the evaluation of abutment teeth endodontic treatment. An in vitro study, Lukasz Zadrozny, Jakub Jaroszewicz, Paweł Piróg, Małgorzata Ponto-Wolska, Wojciech Święszkowski, Leopold Wagner, Protetyka stomatologiczna 09/2014; LXIV(5):329-334 

8. Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją – opis przypadku, Łukasz Zadrożny, Maciej Michalak, Leopold Wagner, Implants International Magazine of Oral Implantology, wydanie polskie, 2013,3, 52-56  

Dr n.med. Łukasz Zadrożny

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuję jako asystent, wcześniej wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM,
w którym ukończyłem studia doktoranckie. W 2013 roku otworzyłem przewód doktorski oraz specjalizację z chirurgii stomatologicznej.

 Prowadzę badania naukowe dotyczące dokładności minimalnie inwazyjnych technik endodontycznych oraz zastosowania materiałów kompozytowych i wydruku 3D w implantologii. Na swoje innowacyjne badania otrzymałem stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią- posiadam duże doświadczenie w implantacjach natychmiastowych i minimalnie inwazyjnych technikach podnoszenia dna zatoki szczękowej- chirurgią stomatologiczną i endodontyczną.

 Pracuję zawsze
z powiększeniem używając lup i mikroskopu zabiegowego.
Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych i wykładowcą na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. W 2012 roku w Salt Lake City otrzymałem międzynarodowy certyfikat Ultradent Product Trainer. Wspieram działalność naukową portalu DentalMovies.com. Współpracuję jako konsultant z firmami Dornwell, C.Witt oraz Poldent. Prowadzę szkolenia i kursy głównie z zakresu nowoczesnych i minimalnie inwazyjnych technik endodontycznych
i chirurgiczno-implantologicznych. 

Od roku 2011 prowadzę działalność stanowiącą połączenie praktyki lekarsko-dentystycznej iedukacyjnej- ULTRA DENTAL CARE. W 2011 uzyskałem uprawnienia OIL w Warszawie do nadawania punktów edukacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego -przeprowadziłem już ponad 150 szkoleń i wykładów dla lekarzy dentystów, między innymi we Włoszech
i Austrii. 

Prywatnie interesuję się motoryzacją i lubię podróże z rodziną.

Call Now Button